Stichting Orgel Elandstraatkerk


 

Help mee aan de restauratie en instandhouding van onze monumentale orgels en wordt donateur!

De voorbereiding van de restauratie van het Loret orgel van de Teresiakerk is afgerond. De werzaamheden zullen worden uitgevoerd door Adema's Kerkorgelbouw uit Hillegom, maar alleen indien er voldoende financiële middelen zijn.
De restauratie gaat ca. € 655.000,- kosten
. Ook uw bijdrage is hard nodig om dit unieke instrument weer in bespeelbare toestand te krijgen, zodat ook hier weer orgelconcerten kunnen worden gehouden en het wekelijks kan klinken tijdens de kerkelike vieringen.

Tot nu toe zijn de volgende donaties toegezegd:

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
175.648
Prins Bernhardfonds
18.000
Stichting tot behoud van het NL orgel
3.000
Gravin van Bylandstichting
2.500
Totaal
199.148

De Stichting Orgel Elandstraatkerk is geregistreerd als een culturele ANBI onder nummer RSI: 8149 79 221.
Dit betekent dat uw gift onder voorwaarde fiscaal aftrekbaar is.

Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN NL86 INGB 0004 8350 86
ten name van Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag

 

 
Loret

Restauratie
Loret-orgel

Teresia van Avila - Westeinde

benodigd € 655.000,-
toegekend: € 200.000,-

Loret Teresia

Franssen

Instandhouding Franssen-orgel

rechts: Franssen-orgel Elandstraatkerk

Franssen-orgel

 

 

 

 

Naar de Hoofdpagina