Stichting Orgel Elandstraatkerk


 

Fijn dat U wilt bijdragen aan de restauratie en instandhouding van onze monumentale orgels!

De Stichting Orgel Elandstraatkerk is geregistreerd als een culturele ANBI onder nummer RSI: 8149 79 221.
Dit betekent dat uw gift onder voorwaarde voor fiscaal aftrekbaar is.

Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN NL86 INGB 0004 8350 86
ten name van Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag

 

 

 

 

Instandhouding
Franssen-orgel

Elandstraatkerk

Franssen-orgel

Restauratie
Loret-orgel

Teresia van Avila - Westeinde

Dit project is helaas stil komen te liggen.

Loret Teresia
 

 

Naar de Hoofdpagina