Stichting Orgel Elandstraatkerk


 

Help mee aan de restauratie en instandhouding van onze monumentale orgels en wordt donateur!

De voorbereiding van de restauratie van het Loret orgel van de Teresiakerk is afgerond. Het restauratieplan is in overleg met KKOR en RCE vastgesteld. Nu is de fase van fondsenwerving aangebroken. Ook uw bijdrage is hard nodig om dit unieke instrument weer in bespeelbare toestand te krijgen, zodat ook hier weer orgelconcerten kunnen worden gehouden.

De Stichting Orgel Elandstraatkerk is geregistreerd als een culturele ANBI onder nummer RSI: 8149 79 221.
Dit betekent dat uw gift onder voorwaarde fiscaal aftrekbaar is.

Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN NL86 INGB 0004 8350 86
ten name van Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag

 

 
donatie

 

Een bijdrage voor de instandhouding van onze orgels !

rechts: Franssen-orgel Elandstraatkerk

Franssen-orgel

 

Loret orgel

Restauratie
Loret-orgel

Teresia van Avila - Westeinde

De voorbereidingen zijn afgerond,
de fondsenwerving is in volle gang.
Restauratie gaat ca. € 650.000,- kosten!
Uw bijdragen zijn dus extra welkom!

Loret Teresia

Koor orgel

Aanschaf en Plaatsing Koororgel

Elandstraatkerk

 

 

Naar de Hoofdpagina