Stichting Orgel Elandstraatkerk


 

Doel van de stichting

  1. De restauratie en instandhouding van het Franssen‑orgel in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 te ’s-Gravenhage.
  2. De aanschaf en instandhouding van een koororgel in bovengenoemde kerk,
  3. Restauratie en instandhouding van het Loret-orgel van de kerk Teresia van Avila, Westeinde 12a
  4. Het stimuleren van het gebruik van de hiervoor genoemde orgels, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Secretariaat
J.D. de Koklaan 43,
2552 DG – ’s-Gravenhage
Telefoon: 06-24.62.87.32
Email: stichting@orgelelandstraatkerk.nl
Website: www.orgelelandstaatkerk.nl

Inschrijvingnummer 27280611 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag
Banknummer ING  4835086

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Fiscaal nummer: 8149 79 221

 

Bestuur per 31 december 2022:
E.Th. van Aken, voorzitter
K.M. van Aken, secretaris
M. Groot, penningmeester
G.L. den Hertog, artistiek adviseur
N.J.M.  de Groot, lid

Organisten
Bert den Hertog, concertorganist
Ed van Aken, kerkelijk organist

 

Meer informatie is te vinden in de jaarverslagen

- Jaarverslag 2021